Prisoppgang 1. september (29.08.11)

Alle våre priser øker fra 1. september med rundt 2 %.

Dette er som før en justering som gjøres i takt med våre råvarepriser