Bilder av Damedrakten

Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Forside fra brosjyren