Bilder av Guttedrakten

Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Foto: Fotokompaniet Namsos
Forsidebilde fra brosjyren